Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE PO SŁOWACJI

Vzdelávacie zájazdy

Vzdelávacie zájazdy sú zájazdy pre kultivovaných klientov, ktorí majú záujem získať odborné poznatky a informácie o reáliách Slovenska v rámci ponúkaných tém typových zájazdov.

Vhodné pre: skupiny, skupinky ako aj pre jednotlivcov s odborným zameraním – pracovníkov múzeí, galérií, pamiatkových úradov, univerzít, odborných škôl, študentov, pedagógov, Vereine, Verbände, Stiftungen

Výhoda: pre špecialistov možnosť prehĺbenia vedomostí vo svojom obore.

Ponuka vzdelávacích zájazdov

Historické organy na Slovensku

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt 

Na tejto študijnej ceste navštívime interiéry sakrálnych stavieb so vzácnymi a krásnymi pamiatkami „kráľovského nástroja“, predovšetkým tie, kde sa zachovala ich nástrojová časť.

Vzdelávací zájazd
SR ORG 9

 

Die große Habsburgreise

alt

Die Zeit der Habsburger, Geschichte und Kunst im ungarischen Teil der Monarchie (1526 – 1918). Die ungarische Krone auf dem Haupt der Habsburger erhöhte die auch zuvor schon große Bedeutung dieses Herrschergeschlechts. Den Prolog bildeten die Jahre 1437 – 1439, als der Herzog von Österreich, Albrecht von Habsburg, durch Heirat der Tochter des großen Königs und Kaisers Sigismund von Luxemburg, Elisabeth, König von Ungarn wurde.

Studienreise
SR HAB14

 

Pamiatky sakrálnej drevenej architektúry štyroch kresťanských konfesií.

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt  

Putovanie po oblúku - od kultúry gotickej Európy, protestantskej renesancie po byzantskú kultúru východných Karpát

Vzdelávací zájazd
SR HZK 7

 

Banské mestá a protiturecké opevnenia miest, hradov a kaštieľov.

Významné banské mestá so vzácnym rudným bohatstvom a hranica tureckej Osmanskej ríše, ktorá sa stopäťdesiat rokov tiahla polovicou Uhorska, boli vrcholnými témami zaujímajúcimi v 16. a 17. storočí Európu. Aj dnes patria na území dnešného Slovenska k najväčším pozoruhodnostiam historického a kultúrneho dedičstva.

Vzdelávací zájazd 
SR BBS 8

 

Putovanie za umením stredovekých nástenných malieb

zoznámenie sa s najväčším a najpestrejším zachovaným súborom gotických nástenných malieb severne od Álp

Vzdelávací zájazd
SR WAM 8

 

Die Geschichte der Reformation und das Kulturerbe der evangelischen Kirche in der Slowakei

Auf dieser Reise lernen wir etwas aus der Geschichte, begegnen Vertretern der Evangelischen Kirche A.B. in der Slowakei, und Historikern. Wir besichtigen sakrale Denkmäler in evangelischen Kirchen der verschiedenen Regionen, die einen überraschenden bildkünstlerischen Reichtum aufweisen. Wir erfahren etwas über die historische Bedeutung der deutschen evangelischen Gemeinden, Schulen und Kultur für die Kultur und Identität der Slowaken.

Studienreise

SR EVK 7

 

Oferta wycieczek