Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE PO SŁOWACJI

Putovanie za umením stredovekých nástenných malieb

zoznámenie sa s najväčším a najpestrejším zachovaným súborom gotických nástenných malieb severne od Álp

Vzdelávací zájazd
SR WAM 8

Stredoveké nástenné maľby v sakrálnych objektoch na území Slovenska sú veľkou pozoruhodnosťou pre milovníkov umenia, ako aj pre špecializovaných odborníkov. Ich rôznorodá kvalita – od príkladov remeselnej rutiny až po diela individuálnej tvorby –identifikovateľné korene pôvodu, veľký počet zachovaných príkladov, to všetko vedie k zaujímavým historickým i umeleckohistorickým vysvetľovaniam. Jednotlivé príbehy týchto diel sú veľmi pestré.

Stredoveké nástenné maľby aj na území Slovenska, podobne ako v Itálii, balkánskych i Zaalpských krajinách Európy, nezaprú byzantské korene. V štýle zobrazovania, v líniách, farbách, námetoch i kompozíciách. Pred rokom 1300 sa však už stretneme aj s kláštorným štýlom Porýnia, po 1315 s nadväzovaním na umenie Neapolského anjouovského dvora, ako aj na prvky talianskeho maliarstva po Giottovi. Okolo roku 1400 maliari evidentne poznajú vzory z dielní Švábska a pražského dvora, a stretneme sa aj s pozoruhodnými nástennými maľbami lokálneho štýlu.

Dôvod, prečo ich je tak veľa práve v tejto časti Európy (a každoročne pribúdajú ďalšie objavy malieb skrytých doteraz pod omietkami), spočíva v type architektúry stredovekých kostolov, ktorých nečlenené a „prázdne“ steny si zaplnenie maľbami prirodzene žiadali, ako aj v možnostiach jednotlivých farských komunít (banícke obce, kde aj jednoduchí ľudia mali trochu prostriedkov navyše) a donátorov. Prejavili sa tu aj politické a obchodné vzťahy so severnou Itáliou, odkiaľ sa toto maliarske umenie a remeslo šírilo a odovzdávalo. Napokon za počet zachovaných stredovekých malieb vďačíme aj chudobe nasledujúcich storočí, kedy boli prostriedky na prestavby chrámov len vo väčších strediskách, ako aj tomu, že časť kostolov, kde sa našli gotické nástenné maľby, patrili od obdobia reformácie evanjelickým farským spoločenstvám. Protestanti tieto sakrálne priestory dotvárali výtvarne len striedmo a maľby jednoducho zatreli.

Na našej ceste môžeme reálne navštíviť len časť týchto pamiatok. Pretože ide o študijnú cestu, bude kontakt nášho odborného sprievodcu s účastníkmi zájazdu veľmi úzky. Dobu, ktorú strávime pri návšteve jednotlivých nástenných malieb, upravíme podľa záujmu a želania účastníkov. Bude pre nás potešením, ak sa rozhodnete aj pre širší a namáhavejší program, a stihneme si pozrieť aj niektoré z pamiatkových objektov uvedených s označením ( ++ ) v zátvorke. Počas cesty budeme mať pre Vaše rozhodovanie k dispozícii  kvalitný obrazový a odborný materiál.

Itinerár


Zobraziť SR WAM 8 na väčšej mape

Sobota: Stretnutie vo Viedni na železničnej stanici (WBhf) o 16:00. Cestou do miesta ubytovania si pozrieme románsky kostol v dedine Hamuliakovo (okolo 1180) s neskororománskymi nástennými maľbami a v meste Šamorín gotické nástenné maľby viacerých vrstiev, ktorých umelecká náročnosť vyplynula z príslušnosti farnosti do prepoštstva v Bratislave.

Nedeľa: Ráno navštívime známy a dôležitý hrad v Ostrihome, ktorý stojac na pravom brehu Dunaja, leží na území súčasného Maďarska. V tomto starobylom sídle uhorských kráľov a biskupov – prímasov, si pozrieme zvyšky nástenných malieb z obdobia okolo 1340, ktoré príslušnosťou k dvorskému umeniu, vytvorené priamo italskými majstrami, boli vzorom na celom území krajiny. Potom sa vrátime na Slovensko a pozrieme si „giottovské“ maľby v malom kostole v dedine Sazdice, ktoré nepochybne súvisia s maľbami v Ostrihome (alebo ich predchádzajú). Dramatické výjavy uvidíme na maľbách (okolo 1380) v kostole v Želiezovciach. V kostole v podhorskej dedine Kostoľany uvidíme maľby, ktoré dokumentujú vzácne zachované umenie 9. storočia. Napokon v regióne hornej Nitry sa stretneme s rozsiahlym súborom nástenných malieb v kostole v obci Poruba (okolo 1400).

Pondelok: V regióne Turiec, v kostole nad dedinou Horné Jaseno sa stretneme s výjavmi prastarých symbolov (pred 1300) i zaujímavý výjav zo života sv. Alžbety Durínskej. Po vstupe do regiónu Liptov navštívime dedinu Martinček, kde v presbytériu kostola sú novoobjavené nástenné maľby svedčiace o blízkosti benediktínov zo západnej Európy (pred 1300) a v kostole Ludrová, ktorého presbytérium má tiež kompletne zachované rozsiahle gotické nástenné maľby (okolo 1420), ale ich štýl je už typický pre domáce prostredie. Predstavu o sakrálnom priestore, kompletne vybavenom výtvarnými dielami, získame v jedinečnom kostole v dedine Smrečany, kde nástenné maliarstvo reprezentujú devočné obrazy postáv svätcov. (++ Podľa želania môžeme navštíviť aj kostol v dedine Sliače s jedinečným pašiovým cyklom, ktorý sa zachoval v povalovom priestore, zachovanú scénu z Ladislavovskej legendy v kostole v obci Liptovský Ondrej (okolo 1420) a fragment scény Danielov súd (okolo 1330) v múzeu v Pribyline++) Ubytujeme sa v meste Spišská Sobota, kde si ešte pozrieme farský kostol, ktorého interiér je jedinečným súborom umenia Spiša.

Utorok: Prvou zastávkou v regióne Spiša bude bývalý kláštorný kostol v obci Dravce s veľmi zaujímavými maľbami z dvoch etáp, byzantsko-balkánskeho štýlu, a dvorského neapolského (okolo 1280 a po 1315). Potom navštívime mesto Levoča, kde v dvoch veľkolepých chrámoch – farskom a „starom minoritskom“ – sa stretneme s ukážkovými maľbami rôzneho datovania a umeleckého pôvodu. V biskupskom meste Spišská Kapitula uvidíme v katedrálnom kostole obraz – Korunovanie kráľa Róberta z Anjou Madonou (1317) – maľbu, ktorá mala kľúčový význam vo vývoji tohto druhu umenia v regióne. Azda najznámejšie nástenné maľby zachované na území Slovenska uvidíme v kostole nad dedinou Žehra. Popri známom obraze Živého stromu plnom symbolov sa oboznámime aj  so zvláštnou témou nástenných malieb územia Uhorska – Legendou o kráľovi Ladislavovi. (++Našu exkurziu si môžeme rozšíriť o prehliadku čerstvo objavených stredovekých nástenných malieb v obci Slatvina a nástennú maľbu Ladislavovskej legendy v peknom lokálnom štýle v kostole v dedine Vítkovce++). Na záver dňa sa zastavíme v kostole v obci Veľká Lomnica, kde uvidíme azda najznámejšiu maľbu časti Ladislavovskej legendy v Uhorsku vôbec (okolo 1315), ako aj pozoruhodné najnovšie objavy.

Streda: Cestu toho dňa venujeme pamiatkam v hornom (severnom) Spiši a regióne Šariš. V kostole v obci Strážky uvidíme cykly neskorogotických nástenných malieb (okolo 1520), v meste Podolínec rozsiahle gotické maľby (okolo 1350) s bohatým obsahom. (++Krátku zastávku si môžeme urobiť vo Veľkej Lesnej, kde nástenné maľby v lokálnom štýle (okolo 1650) sú už renesančnej formy++). Navštívime povestný Červený Kláštor s neskorogotickými maľbami v kapitulnej sieni (okolo 1510). Potom pocestujeme do kultúrne významného údolia rieky Torysa v regióne Šariš, kde možno ešte v budúcnosti očakávať zaujímavé objavy. Zatiaľ tu uvidíme časti malieb v kostole v dedine Jakubovany a v mestečku Veľký Šariš (okolo 1230?).

Štvrtok: Východne od mesta Košice je dôležitá pamiatka – kostol nad dedinou Svinica. Nachádzajú sa tu fragmenty zaujímavých malieb pogiottovských vzorov z obdobia okolo 1330. (++V prípade záujmu sa vyberieme do vzdialeného legendárneho prepoštského opátstva – Leles, kde v kaplnke je nedávno zreštaurovaný cyklus nástenných malieb z obdobia okolo 1380. Cestou sa môžeme zastaviť aj v kostoloch v Čečejovce a Turňa nad Bodvou++). Potom ešte v tento deň prídeme do regiónu Gemer, ktorého najdôležitejším kultúrnym dedičstvom (množstvom i kvalitou) sú práve stredoveké nástenné maľby. Prvú pamiatku si pozrieme v lokalite Plešivec. V kostole významného šľachtického rodu Bebek, sú odkryté časti malieb (okolo 1350), ktoré odborníci prisudzujú priamo italskému majstrovi. Potom navštívime trojloďový chrám v pôvodne banskom meste Štítnik, ktorý obsahuje až 220 štvorcových metrov gotických malieb (vrstvy od 1340 do 1430) s mimoriadne pozoruhodnými námetmi, ako aj nemenej významné maľby v kostoloch v susedných dedinách Ochtiná a Koceľovce (okolo 1415). 

Piatok: Druhý deň v regióne Gemer navštívime rotundu pri dedine Šivetice s piatimi vrstvami malieb – od neskororománskych západoeurópskeho štýlu (okolo 1230) po maľby mystického obdobia gotiky (okolo 1370). V malom kostole v dedine Chyžné sa pokocháme maľbami a interiérom kultivovanej kvality. Námetmi pozoruhodné maľby môžeme vidieť v kostole v Rákoši a precestujeme do doliny Rimavy, kde v štyroch kostoloch – Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Kraskovo, Kyjatice – vzdialených od seba len niekoľko kilometrov, budeme študovať fascinujúco rozdielne gotické nástenné maľby, štýlom i obsahom (od 1380 do 1480).

Sobota: V susednom južnom regióne Novohrad si pozrieme kostol v lokalite Stará Halič, kde jedna z vrstiev nesie fragment malieb opakujúcich vzor a štýl povestného majstra Vitale da Bologna (po 1350). Potom navštívime tri kostoly v kedysi baníckych obciach pod horou Poľana – Zolná, s tradičnou byzantskou kompozíciou – Čerín, kde medzi maľbami rôznych vrstiev vynikajú výjavy z „mystického“ obdobia okolo 1380 – Poniky s rozsiahlymi maľbami komplikovaných výjavov (okolo 1420). V závere cesty si pozrieme neskorogotické maľby, ktoré obsahujú aj svetské námety. „Zelenú izbu“ (okolo 1475) v tzv. Thurzovom dome vo významnom, kedysi banskom meste, Banská Bystrica.

Nedeľa: Ráno návrat do Viedne.

Balík služieb:

V cene zájazdu je poskytované:

 •  kvalifikovaný sprievodcovský servis
 •  odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
 •  doprava z Viedne,  počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom.
 • 8 x ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
 • plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách - 8x raňajky, 7x obed, 8x večera
 • vstupné (okrem Skupinové a VIP)

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

 • nápoje
 • dobrovoľné príspevky
 • poistné
 • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach
 • individuálna doprava z miesta bydliska do Viedne a naspäť (okrem Skupinové a VIP)

Cena zájazdu

Cena zájazdu SR WAM 8 je 928EUR za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 187 EUR.

Pri zájazdoch typu Skupinové a VIP sa cena vyratúva individuálne

Termíny       

5.11. - 13.11. 2011 (SR WAM 8 1101)

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd

 

 

 

Oferta wycieczek