Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Pamiatky sakrálnej drevenej architektúry štyroch kresťanských konfesií.

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt  

Putovanie po oblúku - od kultúry gotickej Európy, protestantskej renesancie po byzantskú kultúru východných Karpát

Vzdelávací zájazd
SR HZK 7

Slovensko je krajina, ktorej dve tretiny pokrývajú lesy západných a začiatku východných Karpát. Preto sa tu zachoval pozoruhodný počet sakrálnych stavieb z dreva. Etnické, konfesionálne i geografické príčiny spôsobili, že ich formy sú na tomto malom území unikátne rozdielne ako nikde inde v Európe.

Základné poznatky o staviteľstve z dreva v severných Karpatoch (zrubová konštrukcia, hrázdená konštrukcia, konštrukcie vežových zvoníc, barokové tvary striech) získame v múzeu ľudovej architektúry v Martine, kde stojí aj jednoduchý drevený kostol z Rudna (región Turiec). V severnom regióne – Orava – ktorý siaha až do Poľska, uvidíme gotické a renesančné drevené katolícke kostoly so „západnou“ skladbou priestorov (presbytérium s rovným záverom, presbytérium s polygonálnym záverom), a evanjelické artikulárne kostoly s renesančným sálovým „severským“ pôdorysom, ktoré sa zachovali aj v regióne Liptov a Spiš. Tieto „krížové“ pôdorysy vyšli z rímskej románskej i ranobarokovej architektúry, ale ich pôvod je aj utilitárny – rozšírenie priestoru kostola do strán. V ďalších dňoch navštívime drevené kostoly gréckokatolíckej cirkvi byzantského obradu. Stoja v regiónoch, ktorých vrchy a doliny geograficky už patria do Východných Karpát. Napriek zdanlivej podobnosti sa naučíme vidieť, že každý je iný. Zostava ich troch priestorov, zrubová konštrukcia klenby alebo kupoly nad loďou, majú svoje korene v kultúrach Ázie, Orientu, Byzancie. Cestou návratu z najvýchodnejších regiónov Slovenska navštívime niektoré z pozoruhodných drevených zvoníc, ktorých konštrukcie i tvary sú spoločné so stavebnou kultúrou Sedmohradska a súčasného severného Maďarska.

Itinerár


Zobraziť SR HZK7 na väčšej mape

Sobota: Stretnutie vo Viedni (WBhf) o 16:00. Cesta autobusom do hotela v regióne Turiec.

Nedeľa: Najprv navštívime Múzeum ľudovej architektúry (Freilichtmuseum) pri meste Martin. Oboznámime sa s niektorými objektmi, ktoré sú dobrým príkladom pre spoznanie špecifík zrubovej drevenej architektúry severných regiónov Slovenska a prvý príklad dreveného kostola z dediny Rudno. Všeobecne je typické, že súčasťou jeho interiéru sú aj staršie (gotické) artefakty. Potom pocestujeme prírodne a kultúrne krásnym krajom regiónu Orava, kde sa ešte pred polstoročím nachádzala najkrajšia ľudová zrubová architektúra na Slovensku. V meste Tvrdošín si pozrieme drevený kostol, ktorého gotické časti sa nedávno podarilo fyzikálnymi metódami datovať s presnosťou jedného roku a na území Poľska drevený kostol v Orawke. V oboch uvidíme fascinujúce zariadenie interiérov maľbami a plastikami, ktoré obsahujú aj zaujímavú historickú výpoveď.

Pondelok: Ráno si prezrieme Múzeum oravskej ľudovej architektúry pri Zuberci. Sústredíme sa na goticko-renesančný katolícky kostol z dediny Zábrež. Potom precestujeme na juh Oravy, kde navštívime evanjelický „ artikulárny“ kostol v dedine Leštiny. S prekvapením zistíme, aké pestré a na výtvarné umenie bohato vybavené sú tu interiéry týchto kostolov z čias reformácie, ako aj celoeurópske kultúrne súvislosti donátorov z tejto neznámej dediny v horách. Cestou do regiónu Liptova, na prehliadku najväčšieho dreveného chrámu v strednej Európe – pri dedine Svätý Kríž, si povieme o tom čo to boli „artikulárne“ kostoly v Uhorsku. Napokon prídeme do povestného „kulturregiónu“ Spiš, kde si pozrieme známy evanjelický drevený kostol v Kežmarku.

Utorok: Tento deň sa budeme pohybovať v regiónoch severného Spiša a severného Šariša. Je to už priestor, kde sa stretávajú kultúry západnej a východnej Európy. Už v múzeu pod severospišským hradom Stará Ľubovňa uvidíme drevený gréckokatolícky kostol, ktorého architektúra má viac prvkov „latinskej“ stavebnej kultúry, ale interiér s ikonostasom. V severozápadnom kúte regiónu Šariš (už vo východných Karpatoch) si vyberieme z viacerých gréckokatolíckych drevených kostolov „Tserkev“ v dedine Lukov-Venecia a potom rímskokatolícky gotický drevený kostol v Hervartove pri meste Bardejov, ktorý patrí medzi najznámejšie pamiatky Slovenska. V neďalekom múzeu sú exponované dva gréckokatolícke kostoly – z dediny Zboj a Mikulášová.

Streda: Okružnú exkurziu po okolí Bardejova a Svidníka využijeme aj na vysvetlenie si špecifickej terminológie, ktorá označuje v kostoloch byzantského obradu jeho priestory, časti a výbavu liturgie, zákonitosti usporiadania obrazov na ikonostase. Navštívime tieto sakrálne pamiatky v autentickom prostredí, v dedinách: Kožany, Potoky, Svidník, Krajné Čierno, Príkra, Bodružal, Miroľa, Ladomirová, Jedlinka. Bude to najnáročnejší deň na rozlíšenie a zapamätanie si jednotlivých stavieb, preto si všade urobíme spoločnú fotografiu. Napokon spoznáme, že každý chrám je iný.

Štvrtok: Po prehliadke gréckokatolíckeho dreveného kostola v Tročanoch opustíme región Šariš a deň strávime v regióne severný Zemplín. Je to najvýchodnejšia časť Slovenska a jej krajina a kultúra sú spoločné s rusínskou oblasťou Karpatoukrajiny a poľskej východnej Haliče. Dominujú tu vrchy národného parku Poloniny, ktoré ešte v prvej polovici 20. storočia boli domovom nespútaných ľudí hôr. Pozrieme si drevené kostoly: z Novej Sedlice (v múzeu pri zámku v Humennom, a „Tserkvi“ na autentickom mieste v dedinách: Topoľa, Uličské Krivé, Kalná Roztoka, Hrabová Roztoka, Ruská Bystrá.

Piatok: Naša cesta z východu Slovenska povedie jeho južnými regiónmi, ktoré sú bohaté na pamiatky stredovekých dedinských opevnených kostolov (Wehrkirchen). V období reformácie (väčšina z nich je evanjelická dodnes) v ich areáli vyrástli v 17. storočí samostatne stojace drevené zvonice fascinujúcich konštrukcií. Vyberieme si nich pamiatky v Kraskove, Starej Haliči, Čeríne. (Pravdaže nebudeme ignoranti a pozrieme si aj jedinečné gotické nástenné maľby v lodiach kostolov.) Na záver navštívime známy evanjelický artikulárny drevený kostol v Hronseku.

Sobota: Ráno návrat do Viedne.

Balík služieb

V cene zájazdu je poskytované:

 • kvalifikovaný sprievodcovský servis
 • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
 • doprava z Viedne,  počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom.
 • 7 x ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
 • plná penzia plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách - 7x raňajky, 6x obed, 7x večera
 • vstupné (okrem Skupín a VIP)

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

 • nápoje
 • dobrovoľné príspevky
 • poistné
 • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach
 • individuálna doprava z miesta bydliska do Viedne a naspäť (okrem Skupína VIP)

Cena zájazdu

Cena zájazdu SR HZK7 je  863 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je  158 Euro.

Pri zájazdoch typu Skupinové zájazdy a VIP-zájazdy sa cena vyratúva individuálne

Termíny         

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd