Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Banské mestá a protiturecké opevnenia miest, hradov a kaštieľov.

Významné banské mestá so vzácnym rudným bohatstvom a hranica tureckej Osmanskej ríše, ktorá sa stopäťdesiat rokov tiahla polovicou Uhorska, boli vrcholnými témami zaujímajúcimi v 16. a 17. storočí Európu. Aj dnes patria na území dnešného Slovenska k najväčším pozoruhodnostiam historického a kultúrneho dedičstva.

Vzdelávací zájazd 
SR BBS 8

Bitka pri Moháči v roku 1526, v ktorej Turci zvíťazili nad uhorskou šľachtickou, cirkevnou a vojenskou elitou, mala fatálne následky na vývoj v tejto časti Európy. Do roku 1542 obsadili Turci celú dolnú časť Uhorska, až po rieku Dunaj. Jeden a pol storočia potom existovalo  Uhorské kráľovstvo len na území dnešného Slovenska a Sedmohradska. Opevnenia na tejto  novej hranici boli v pozornosti celej kresťanskej Európy. Bezprostredne slúžili najmä na obranu banských miest, lebo práve tie svojim bohatstvom a významom boli ďalším cieľom tureckej expanzie. Politickým cieľom bolo dobytie Viedne. Vďaka týmto opevneniam, ako aj za cenu obrovských obetí, napokon Turci ani Viedeň, ani banské mestá, nedobyli.

Povestné banské mestá boli pravdaže známe a významné už dávno predtým. Stopy po exploatácii rúd siahajú tu do dôb prehistorických, predchodcami týchto miest v stredoveku boli hradiská. Po konsolidácii stredovekého štátu bolo nerastné bohatstvo vlastníctvom kráľa. Rozvoj jeho dolovania však zabezpečili až pozvaní „hostia“ – banskí špecialisti a metalurgovia, ako aj jeho podielnické darovanie privilegovaným a iniciatívnym osobám, kláštorom, mestám. Vládli tu prísne pravidlá – kráľa zastupoval ním menovaný komorský gróf. Úradné opatrenia, razba mincí, privilégia, regulácie, ale aj kapitál patriciátu, „waldbürgerov“, ich podiely – všetko malo napokon vplyv na ekonomické fungovanie štátu. Chrámy i meštianske domy banských miest sa plnili objednávkami hodnotných umeleckých diel. V 15. storočí sa na území dnešného Slovenska ťažilo 60% európskeho striebra, 40% zlata a % medi. Po roku 1490 sem Thurzo pozval finančný kapitál Fuggerovcov z Augsburgu.

Preto po obsadení južnej časti krajiny Turkmi začali sa v banských mestách a ich okolí chvatne prestavovať na pevnosti mestské kostoly, kláštory, hradby. Pôvodne stredoveké hrady dobudovali o moderné opevnia pozostávajúce z delových bášt, bastiónov, predsunutých barbakanov.

Dostupné náleziská sa postupne vyčerpali, ale nové vynálezy, investície do technológií, priniesli po roku 1700 ešte takmer na dve storočia novú konjunktúru. K vzácnym kovom pribudlo aj významné železo. Na našich cestách sa dozvieme o veľkých osobnostiach techniky, ktoré tu pôsobili; o najstaršej technickej vysokej škole na svete, o stavbách, ktoré tvoria dodnes obraz tohto jedinečného typu kultúrnej krajiny. Banská činnosť v týchto starobylých mestách dnes už neexistuje. Sú náročnými pokladnicami hmotného kultúrneho dedičstva a ešte živých baníckych tradícií.

Itinerár


Zobraziť SR BBS8 na väčšej mape

Sobota: Stretnutie vo Viedni (WBhf) o 16:00. Cesta autobusom do hotela v Bratislave

Nedeľa : V hlavnom meste Slovenska Bratislava, si pozrieme časť opevnenia hradu, dóm a ďalšie pamiatky, ktoré súvisia s obdobím, kedy počas obsadenia panónskej časti Uhorska bolo mesto Bratislava hlavným mestom kráľovstva (namiesto Budína) a korunovačným mestom uhorských kráľov. Následne v meste Nitra, pôvodne starobylom sídle slovanských kniežat (8. a 9.storočie) a významnom sídle biskupstva, navštívime biskupský hrad, ktorý v roku 1663 Turci načas obsadili. Preto hrad dostal na podnet habsburského dvora ešte mohutnejšie opevnenie, ktoré sa zachovalo dodnes. Potom sa krátko zastavíme v areáli kláštora v Hronskom Beňadiku. Toto, pôvodne benediktínske opátstvo, bolo radikálne prestavané na protitureckú pevnosť. V starej radnici mesta Nová Baňa si pozrieme expozíciu baníctva. Tu bol po prvýkrát v kontinentálnej Európe (1721) zostrojený „ohňový stroj“ anglického konštruktéra Isaac Potter na čerpanie vody. Ubytujeme sa v penzióne v  pri meste Kremnica.

Pondelok: Deň strávime v „meste zlata“ v Kremnici. Navštívime areál mestského hradu, ktorý obsahuje niekoľko pozoruhodných stavieb – opevnenie, karner, hradný kostol, vežu a zvyšky radnice, ktoré vypovedajú o príslušnosti k umeniu architektúry Podunajska (karner), Viedne (klenba v lodi kostola) a napokon Švábska (klenba v jeho presbytériu). Navštívime pozoruhodné múzeum a expozíciu banskej ťažby v podzemí. Uvidíme tunajšie špecifické typy neskorogotických meštianskych domov a nazrieme do expozície najstaršej fungujúcej mincovne v Európe. Pozrieme si ako vyzerali pôvodné drevené domy baníkov. Exkurzia po okolí nás zavedie do obce Kremnické Bane a ďalších lokalít so stopami banskej činnosti.

Utorok: Ráno začneme v „meste striebra“ v Banskej Štiavnici prehliadkou pevnosti Nový zámok s expozíciou protitureckých bojov, a potom areálu Starý zámok, ktorý je pozoruhodnou stavbou románsko-neskorogotického mestského kostola, ktorý však museli v čase tureckého nebezpečenstva prestavať na opevnený hrad. Pozrieme si umelecko-historickú zbierku v galérii a jedinečný interiér mestského kostola Sv. Kataríny. Navštívime Banské múzeum v prírode, kde si prehliadneme podzemné šachty a štôlne, ako aj exponáty dokladajúce vývoj ťažby. Cestou cez banícku obec Štiavnické Bane uvidíme ďalšie banské diela a najmä jedinečný povestný vodný systém. V pôvodne baníckom meste Pukanec si pozrieme gotický farský kostol, ktorého architektúra súvisí s Banskou Štiavnicou a v interiéri je päť gotických krídlových oltárov. Vrátime sa do miesta ubytovania.

Streda: Deň venujeme putovaniu po hradoch, ktoré zohrali dôležitú úlohu na hranici s územím obsadeným tureckou Osmanskou ríšou -  Bzovík (na protitureckú pevnosť prestavané premonštrátske opátstvo), hrady Fiľakovo a Šomoška. Cestou si krátko pozrieme aj niektoré bývalé banské obce a mestečká – Rimavská Baňa, Kraskovo, Muráň, Jelšavu, Štítnik. Ich „zlatým vekom“ bolo železiarstvo v 17. – 19. storočí. Cieľom našej cesty toho dňa bude mesto Rožňava, ktoré patrilo už do východnejšej skupiny banských miest – „Hornouhorské kráľovské banské mestá“ v regióne Gemera a Spiša.

Štvrtok: Po prehliadke mesta Rožňava a katedrály vystúpime na zachovaný hrad Krásna Hôrka s ukážkovým opevnením. Potom krátko navštívime, dnes zabudnuté a tiché, kedysi mimoriadne rušné a významné banské mestá regiónu Dolný Spiš v údolí Hnilca - Nižný Medzev, Smolník, Švedlár a mesto Gelnicu, kde je zaujímavé námestie, radnica, múzeum, katolícky a evanjelický kostol. Donedávna bolo mesto Gelnica dôležitým kultúrnym centrom karpatských Nemcov. Deň ukončíme v meste Spišská Nová Ves.

Piatok: Pozrieme si pozoruhodnosti rušného mesta Spišská Nová Ves a cestou sa zastavíme na prehliadku kostola a kaplnky v obci Spišský Štvrtok. Bolo to patronátne miesto rodu Thurzo, ktorého príslušníci Ján II. a Juraj III. zohrali významnú rolu v banskom podnikaní neskorého stredoveku. Cestou späť do stredoslovenskej banskej oblasti uvidíme stopy po banskej činnosti aj v regióne Liptov -  Liptovský Hrádok a Nemecká Ľupča. Cestným horským sedlom pri niekdajšej banskej dedine Donovaly sa dostaneme do blízkosti Banskej Bystrice. Tu uvidíme ďalšie niekdajšie banícke dediny (napríklad Staré Hory s pútnickým kostolom) a podrobne si pozrieme banské pamiatky v povestnej baníckej obci Špania Dolina.

Sobota: Naše putovanie vyvrcholí v meste Banská Bystrica, kde navštívime vzácnu pamiatku – farský kostol v areáli mestského hradu. V ňom uvidíme početné zoskupenie artefaktov najvyššej kvality – jedinečnú neskorogotickú architektúru, oltáre, kameňosochárske diela, umelecké remeslo i výtvarné diela baroka. Prejdeme veľmi zaujímavé expozície múzeí – Matejov dom a Thurzov dom. Blížiac sa k východisku našej cesty navštívime v typickej vinohradníckej oblasti západného Slovenska opevnený hrad Červený Kameň (Biebersburg), ktorého pevnostný systém dali vybudovať Fuggerovci po roku 1535 na ochranu svojich transportov medi, podľa ideových nákresov Albrechta Dürera.

Nedeľa: Ráno návrat do Viedne.

Balík služieb:

V cene zájazdu je poskytované:

 • kvalifikovaný sprievodcovský servis
 • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
 • doprava z Viedne,  počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom.
 • 8 x ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
 • plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách - 8x raňajky, 7x obed, 8x večera
 • vstupné (okrem Skupín a VIP)

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

 • nápoje
 • dobrovoľné príspevky
 • poistné
 • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach
 • individuálna doprava z miesta bydliska do Viedne a naspäť (okrem Skupín a VIP)

Cena zájazdu

Cena zájazdu SR BBS 8 je 994 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 180 Euro.

Pri zájazdoch typu Skupinové zájazdy a VIP- zájazdy sa cena vyratúva individuálne

Termíny        

22.10. - 29.10. 2011 (KR BBS 8 1101)

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd