Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

História reformácie a kultúrne dedičstvo evanjelickej cirkvi na Slovensku

Na tejto ceste sa zoznámime so zaujímavou históriou, stretneme sa s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi AV na Slovensku a s historikmi. Spoznáme sakrálne pamiatky evanjelických chrámov rôznych regiónov,  ktoré sú prekvapivo výtvarne bohaté a pestré. Dozvieme sa o veľkom význame nemeckých evanjelických spoločenstiev, škôl a kultúry pre kultúru a identitu Slovákov. 

Vzdelávací zájazd
SR EVK 7

Už v stredoveku mali na území Slovenska farské spoločenstvá, zemepáni istý vplyv na výber farárov. V mnohých mestách mali k takýmto rozhodovaniam dokonca privilégiá. Významné boli kontakty nemeckých mešťanov, remeselníkov, baníkov k pôvodnej domovine. Mnohí študovali na školách a univerzitách v Nemecku. Po roku 1458 (vláda Mateja Korvína) sa kráľovský dvor v Buda (časť dnešnej Budapešti) stal centrom ideí a umenia humanizmu. Myšlienky nemeckého humanizmu mali potom na kráľovskom dvore miesto aj v období kráľovnej Márie (1505 – 1558, manželka Ľudovíta Jagello, dcéra Filipa I. Habsburského). Jej venom boli banské mestá, kde tolerovala šírenie myšlienok reformácie. S osobnosťami, ktoré študovali najčastejšie vo Wittembergu, sa stretávame už okolo roku 1500 vo významných piatich mestách – „Pentapolitana“ : Bardejov (Bartfeld), Levoča (Leutschau), Prešov (Eperies), Sabinov (Zeben), Košice (Kassau). Meno Martina Luthera a jeho učenie je známe na území SK už rok po jeho vystúpení 1517.

Nasledujúcich 250 rokov bolo v znamení striedania sa pokojných období s obdobiami tvrdého prenasledovania. Viac menej to súviselo s politickou pozíciou habsburského dvora, občas aj tolerantného, a najmä s tlakom a prehrami viacerých povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom, ktoré mali aj konfesionálne programy. Pre orientáciu cirkvi boli dôležité oficiálne formulácie viery piatich veľkých miest – Confessio Pentapolitana (1548) a banských miest Confessio Montana (1559), Spišské vierovyznanie (1569). Tunajšia lutherská cirkev nadviazala na Augsburské vyznanie, čo platí dodnes. Na ceste sa budeme venovať aj pamiatkam na významnú synodu, ktorá bola v roku 1620 v Žiline a jedinečnej osobnosti Jurajovi Thurzovi, jeho organizačným zásluhám, ako aj umeleckému mecenášstvu. Pozrieme si zachované drevené chrámy (tzv. artikulárne), ktoré patria k unikátnemu európskemu kultúrnemu dedičstvu. Tunajší evanjelici si ich mohli budovať na základe uznesenia uhorského snemu, ktorý zasadal v roku 1681 v Ödenburgu. Podľa článku 26 si mohli postaviť v každom komitáte dva chrámy z dreva, ale s mnohými technickými a ideovými obmedzeniami. Novú epochu existencie a života cirkvi otvoril až Tolerančný patent cisára Jozefa II. v roku 1781. Veľké evanjelické chrámy, ktoré tiež navštívime, sú tak už pamiatkami architektúry a výtvarného umenia obdobia empíru a biedermeieru.

Naša cesta povedie aj do južných regiónov Slovenska – Gemer, Malohont, Novohrad – kde staršie stredoveké kostoly boli chrámami evanjelickej cirkvi stabilne aj v 17. a 18. storočí. Uvidíme v nich vzácne kombinácie výtvarných pamiatok stredoveku a renesančných a barokových oltárov evanjelického typu. 

V závere cesty navštívime pozoruhodnosti pripomínajúce významné politické a kultúrne dejiny evanjelikov na území Slovenska v 19. a 20. storočí.    

Itinerár


Zobraziť SR EVK7 na väčšej mape

Sobota: Stretnutie vo Wien (WBhf). Cesta autobusom do hotela v Bratislave (Preßburg).

Nedeľa: Studienreise začneme návštevou v priestoroch im Generalbischofsamt der EKAB v Bratislave, kde sa stretneme na diskusii s historikom, navštívime Veľký i Malý evanjelický kostol (krátky organový koncert). Po malej prehliadke bratislavského Starého mesta sa oboznámime s históriou kostolov a evanjelickej cirkvi v malom vinohradníckom meste Modra (Modern).

Pondelok: Cestou odbočíme do kopcovitého kraja blízko hranice s krajinou Morava (Česká republika) – pod svahmi Weißen Karpaten, ktorý bol v 19. storočí kultúrnou a politickou baštou slovenských spoločenstiev evanjelickej cirkvi. Na architektonicky pozoruhodnom pamätníku Bradlo sa oboznámime s históriou tejto časti Európy po roku 1900. V doline severnejšie (lokalite Zemianske Podhradie) uvidíme jedinečnú stavbu kostola (1784), ktorý navrhla tunajšia grófka E. Príleská. Potom sa vrátime na hlavnú tepnu údolím rieky Váh. Navštívime areál zámku v Bytča (Großbitsch) a tunajší kostol, kde sa oboznámime s historicky významnou osobnosťou Georg Thurzo (1567 – 1616)  a mesto Žilina, kde sa v roku 1610 konala prvá zákonodarná synoda ev cirkvi na území dnešného Slovenska. V regióne Turiec (Turz) si v kostole pozrieme jedinečný evanjelický oltár z roku 1611 - „Speculum Justificationis“, ktorý bol pôvodne v thurzovskej kaplnke Oravského hradu. Pri prehliadke architektúry kostola v Dražkovce si pripomenieme aj osobnosť humanistu Peter Revay (1568 – 1622).

Utorok: Ten deň začneme v regióne Orava (Arwa), kde uvidíme až dva jedinečné artikulárne drevené kostoly v Istebné a Leštiny. Absolvujeme prehliadku bizarného hradu Orava (Arwa), najmä jeho renesančnej kaplnky rodiny Thurzo a v regióne Liptov (Liptau) si pozrieme ďalší zachovaný drevený artikulárny kostol v lokalite Lazisko (Sv. Kríž). Je to jeden z najväčších drevených chrámov v Európe. Potom v povestnom kraji Zips navštívime mesto Kežmarok (Kesmark) – jeho drevený artikulárny kostol a pobudneme na tunajšom senioráte, ktorý je v budove slávnej lýcejnej knižnice. Tu bude diskusia s historičkou - špecialistkou o meste a regióne Spiš, ktorý bol najsilnejšou baštou reformácie.  

Streda: Pozoruhodné pamiatky evanjelickej cirkvi uvidíme v kostoloch v meste Levoča (Leutschau) a potom v meste Bardejov (Bartfeld), kde pôsobili významné osobnosti reformácie, napríklad Leonard Stöckel (1510 – 1560). Dramatickou minulosťou prešla evanjelická cirkev a významné evanjelické školstvo v meste Prešov. Po prehliadke pamiatok ukončíme deň v niekdajšom centre Dolného Spiša – v meste Gelnica (Göllnitz).

Štvrtok: Oblasť regiónov Gemer a Malohont je v ostaných storočiach výnimočná práve veľkou angažovanosťou tunajších cirkevných evanjelických intelektuálov v oblasti kultúry, najmä literárnej. Stretneme sa s odborníkmi na históriu tunajšej evanjelickej cirkvi, jej správu (v meste Rožňava (Rosenau) a Klenovec) a navštívime evanjelické gymnázium v Tisovci. Exkurzia touto, dnes zabudnutou krajinou, je zážitkom najmä z interiérov sakrálnych objektov. V nich uvidíme gotické nástenné maľby (najväčší počet objavených stredovekých malieb v krajine na sever od Álp) v symbióze s umením renesančných i barokových protestantských oltárov a maľovaných stropov. Navštívime chrámy v Štítnik (Schittnich, Koceľovce (Getzelsdorf), Ochtiná, v Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Kraskovo, Kyjatice. Časť z nich si ponecháme aj na nasledujúci deň.

Piatok: Po ďalšom putovaní za evanjelickými pamiatkami regiónu Gemer, Malohont, prídeme do najväčšieho z významných banských miest - Banská Bystrica („Kupferstadt“ Neusohl). Popri prehliadke ostatných historických pamiatok mesta sa oboznámime aj areálom evanjelického kostola (1803), jeho kultúrno-historickými tradíciami.  

Sobota: Cestou z Neusohl sa zastavíme v obci Hronsek, kde sa zachoval drevený artikulárny kostol zaujímavej konštrukcie s jedinečným interiérom. Ďalšou destináciou bude „Silberne Bergbaustadt“ Banská Štiavnica (Schemnitz), v ktorom navštívime niekoľko významných pamiatok, svedkov čias počiatkov reformácie. Architektonicky pozoruhodný evanjelický kostol postavený podľa projektu z viedenskej kancelárie známeho architekta J.J. Tallherr (1794).  Večer návrat do Wien.

Balík služieb

V cene zájazdu sú poskytované nasledovné služby:

  • kvalifikovaný sprievodcovský servis
  • doprava z Viedne, počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom
  • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
  • 7 x ubytovanie s raňajkami v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
  • plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách 6 x obed a 7 x večera
  • vstupné

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

  • nápoje
  • príspevky
  • poistné
  • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach

Cena zájazdu

Cena zájazdu SR EVK 7 je 875 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 171 Euro.

Termíny         

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd